Sveti Ivan apostol - apostol ljubavi

Ivan je veoma značajan član apostolskog zbora. Otac mu je bio Zebedej, a brat Jakov, također apostol. Njegovo ime je tipično hebrejsko (danas tipično kršćansko), a znači „Gospodin ja dao milost“. Krpao je mreže na obali Tiberijadskog jezera, zajedno sa svojim ocem i bratom Jakovom, kad ga je Gospodin pozvao da mu se pridruži. On je uvijek bio u skupini apostola koje je Isus u posebnim prigodama htio imati uza se. Bio je uza nj kad je Isus ozdravio Petrovu punicu, slijedi Učitelja u kuću nadstojnika sinagoge Jaira kojom prigodom je Isus uskrisio Jairovu kćerku, slijedi ga na goru Tabor gdje se preobrazio i preobražen pokazao svoju nebesku slavu , uz njega je na Maslinskoj Gori dok se Isus u smrtnoj agoniji znojio krvavim znojem i gdje je uputio Ocu molitvu prije svoje muke i smrti.

Imajući u vidu sve ove činjenice postaje nam razumljiviji pokušaj njegove majke, koja je u jednom trenutku poželjela i tu svoju želju iznijela Isusu: da njezina dva sina u njegovu kraljevstvu budu jedan njemu s desna a drugi s lijeva. Isus ne odgovara izravno, nego postavlja pitanje o njihovoj spremnosti da ga slijede na njegovu putu sve do smrti, da bi nastavio da on nije došao da bude služen nego da služi drugima.

U Evanđelja kojega je Ivan napisao sam sebe naziva „učenikom kojega je Isus posebno ljubio“. Na vijest o Isusovu uskrsnuću Ivan je prvi dotrčao na grob, a kad im se ukazao na Genezaretskom jezeru on je opet bio onaj koji je prvi rekao „Gospodin je!“.

U Crkvi u Jeruzalemu, a ona je prva organizirana kršćanska zajednica, Ivan je zauzimao značajno mjesto. Sveti Pavao, nakon obraćenja, propovijedajući među poganima, ivana ubraja među „stupove Crkve“. Luka evanđelist isto tako ističe važnu ulogu Ivana apostola, koji zajedno s Petrom tih prvih dana i godina čini čvrsti oslonac u koji se Crkva može pouzdati. Njih dvojica idu zajedno u Hram moliti, zajedno idu pred Sinedrij posvjedočiti svoju vjeru u Isusa Krista. Posebno je značajno ono što je, zajedno s Petrom, izjavio pred Sinedrijem koji im je sudio radi njihova propovijedanja Evanđelja: „Mi doista ne možemo ne govoriti  što vidjesmo i čusmo.“

Prema predaji ivan je kao „ljubljeni učenik“ kako nam svjedoči Četvrto Evanđelje, na Posljednjoj večeri naslonio glavu na Isusova prsa i pitao ga o izdajici, a na dan njegove muke i smrti bio je ispod križa zajedno s Marijom Isusovom Majkom. Tu, baš s križa Isus mu povjerava brigu za svoju Majku, a njoj da bude Ivanu Majka.

Izgleda da je Ivan jedini od svih apostola umro prirodnom smrću, to jest jedini koji nije podnio mučeništvo. Doživio je duboku starost naviještajući Veselu vijest spasenja svim ljudima kao autentični svjedok svega onoga što je Isus naučavao i svoj nauk potvrđivao velikim čudesnim djelima kojima su se divili i njegove pristaše i njegovi osporavatelji. Sve te događaje zabilježio u Evanđelju kojega je napisao te u svojim poslanicama. Njegovo pisanje je prožeto dubokom umnošću i poetičnošću, a još k tome ako se uzme u obzir osobna i  neposredna prisutnost svim događajima koje opisuje onda je autentičnost zajamčena, a korist, koju je Crkva iz njegovih spisa crpila, neizmjerna.

 

Poruka današnjeg blagdana, koji Crkva smješta u Božićno vrijeme; Gospodin želi svakoga od nas učiniti učenikom koji će doživjeti osobno prijateljstvo s njime. Kako bi se to ostvarilo nije dovoljno samo izvana ga slijediti i slušati, potrebno je i živjeti s Njim i poput Njega. Osjetiti, i u sebi nositi njegove blage riječi, riječi ljubavi, milosrđa i praštanja za svakoga čovjeka, pa i za onu izgubljenu novcu koju je spreman tražiti i uz veliki rizik. To je Isus. Ljubav koja se daruje svima i želi da mi njegovi učenici to isto činimo međusobno. Takvoga Isusa nam predstavlja sveti Ivan apostol u svojim spisima. Stoga nije ni čudno što Ivana nazivamo i „apostolom ljubavi“. Amen.

27.12.2016.

fra Dane Karačić

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00