Punina Zakona jest ljubav

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda! Uzdanje svoje u Boga stavlja psalmist riječima o posluhu glasu Gospodnjem, a u srcu razmišljajući o iskušavanju Boga kojeg učiniše preci u pustinji. Čitajući riječi današnjeg evanđelja možemo upasti u istu napast – iskušavanje Božjih zapovijedi i propisa – olako ih shvaćajući ili pak poigravajući se njima. Dostatna nam je riječ proroka Ezekiela da nas svrgne s takva nepromišljena življenja. »Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče, umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.« (Ez 33,8-9) Nije li smisao prijateljevanja i vjerovanja Bogu – spasenje duše. U evanđelju, naime, čujemo Isusov govor o pogrješkama naših bližnjih. »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.« (Mt 18,15-16) Pogrješka koja se potkrada u našim životima je očita i svakodnevna. Preskačemo upute i korake koje nam Isus zadaje, pa olako stavljamo svoju pojavu na sudačku stolicu te u javnosti sudimo, podižemo optužnice, upiremo prstom, zazivamo anateme. Zar je se itko promijenio ili postao boljim zato što se o njemu govorilo kada nije bio prisutan?! Iste osude očekujemo i od drugih, da potvrde naše neprovjerene tvrdnje i nepravedne postupke - preskačući opomenu nasamo, te opomenu pred dvojicom ili trojicom svjedoka. Time priželjkujući trenutno zadovoljstvo, a nakon toga lokomotiva i dalje škripi, a kolosijeci isprepleteni vode na put bez cilja. Beskorisno je očekivati određena ponašanja od bližnjih, ako to sami u svom životu ne činimo. A Pavao odlučno poručuje »Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite.« Ako opomena neće biti iz ljubavi za iskrenim popravkom onoga koji je pogriješio - neće se ispuniti Isusova: ''Ako te posluša, stekao si brata.'' Stoga, radije, brate i sestro u životu nastoj ne biti srca tvrda, a još manje laka jezika i prsta.

 

Fra Ivan

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00