DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU - 4.9.2016.

 

1. U četvrtak 8. rujna je blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa. Svete će mise biti na Širokom Brijegu i na filijalama kao i nedjeljom.

2. Sutra, u ponedjeljak 5. rujna, započinje nova školska godina. Na sve učenike i djelatnike u školama zazivamo Božji blagoslov. Sveta misa za djelatnike i učenike Prve osnovne škole bit će sutra na Širokom Brijegu u 10 a za djelatnike i učenike Druge osnovne škole u 9 sati.

- Molimo sve roditelje, koji mogu i žele svojoj djeci omogućiti primanje Malog koncila „MAKA“ da to učine kod vjeroučitelja/ica u ovom tjednu. Pretplata za Mak je 27.- KM.

3. Upisi u Framu za srednjoškolce bit će u petak, 9. rujna ispred župnog ureda od 19 do 21 sat.

4. Darovatelji za Crkvu i samostan:

Jure Soldo + Slavka Grad 50 KM

Ante Marušuić + Stipe Grad 200 KM

Obitelj + Ivana Penavića Mokro 100 KM

Obitelj + Stjepana Lovrića 50 Eura

Obitelj + Vinke Čolak Mokro 100 KM

Obitelj + Radice Naletilić Grad 100 KM

Obitelj + Marije Grbešić Grad 100 KM

Hvala im lijepa!

6. Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

· Marin Šušak, sin Stjepana i Mire r. Bošnjak s Trna i

Karla Karačić, kći Velimira i Marijane r. Naletilić sa Širokog Brijega.

· Josip Zelenika, sin Nikole i Ive r. Sabljić iz Jara i

Iva Mikulić, kći Zdravka i Ivice r. Grbešić s Trna.

· Ivica Oreč, sin Tihomira i Nade r. Grbišić iz Posuškog Graca i

Iva Mikulilć, kći Vinka i Mire r. Banožić sa Širokog Brijega.

· Franjo Luburić, sin Jage i Vesne r. Šimić iz Donjeg Malog Ograđenika i

Daliborka Sesar, kći Gojka i Zdravke r. Ivanković s Trna.

· Boris Kožul, sin Ivice i Mladenke r. Markić iz Turčinovića i

Lucijana Petrina, kći Tonka i Dragice r. Martinović iz Čalića.

 7. Od tiska imate novi broj: Glas koncila, Naša ognjišta, Svjetlo riječi i Katolički tjednik.

8 . U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Ivan Grbešić + Marijana iz Dobrkovića, opremljen.

Radica Naletilić + Bože iz Grada.

Vinka Čolak ud. Ivana iz Mokrog, opremljena.

Božo Kraljević + Mate iz Dubrave, opremljen.

Marija Grbešić + Frane iz Grada.

Iva Ćavar ud. Ivana iz Grad, opremljena.

Jozo Prskalo + Slavka iz Knešpolja. Sprovod mu je danas u 17 sati.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM

na Širokom Brijegu od 22.8. do 3.9.2016.

 

DAN

VRIJEME

MISNA NAKANA

Nedjelja

DAN GOSPODNJI

4.9.2016.

 

6:30

Za ++ Ivana, Maru i Peru Hrkaća

8:00

Za + Božu Naletilića i ostale ++

9:30

Za + Anicu Galić i ostale ++

11:00

MISA ZA NAROD

18:00

Za ++ Stanka, Božu, Jelu i Vladu Kopilaša

Ponedjeljak

5.9.2016.

 

7:00

Za ++ Dragu i Anđu Ivanković i ostale ++

7:00

Za ++ Marka i Dragicu Palac

7:00

Za ++ Stanu i Jerku Bagarića

7:00

Za ++ Matiju, Andriju i Žarka Marušića

7:00

Za ++ Marijana, Draženka Milićevića, Dragu, Iliju i Delfu Ćorić

18:00

Za ++ Ivu i Matu Marušića i ostale ++

Utorak

6.9.2016.

 

7:00

Za + Veselku Jelić i ostale ++

7:00

Za ++ Nikolu i Slavka Sliškovića

7:00

Za + Božu Lovrića

7:00

Za ++ Ivana, Ružu i Anicu Matijević

7:00

Za + Josipa Zeljku

18:00

Za + Nevenku Kožul

Srijeda

7.9.2016.

7:00

Za + Zoru Karačić

7:00

Za + Ivana Markovića

7:00

Za + Ivana Jelića i ostale ++

7:00

Za + Mladena Zovku

7:00

Za ++ Stanka, Matiju i Vladu Ćavara

18:00

Za ++ Drinu i Žarka Ćužića  i ostale ++

Četvrtak

8.9.2016.

Rođenje BDM

Mala Gospa

6:30

Za + Antu Mandića i ostale ++

8:00

Za + Marka Kutlu

9:30

Za ++ Marka i Janju Mandić

11:00

Za ++ Ružu, Vjekoslava i Ivu Mandić

18:00

Za + Miljenku Gugić

Petak

9.9.2016.

 

7:00

Za + Božu Lončara

7:00

Za ++ Antu i Slavka Baraća

7:00

Za ++ Ivu i Jozu Jelića i ostale ++

7:00

Za + Ivana Ćavara

7:00

Za ++ Zorku i Antu Soldu i ostale ++

18:00

Za ++ Franu, Delfu, Ivana i Anđu Lučić

Subota

10.9.2016.

 

7:00

Za + Zvonku Palavru

7:00

Za + Ivana Vidovića

7:00

Za + Andriju Pavkovića i ostale ++

7:00

Za ++ Peru i Anicu Barbarić i ostale ++

18:00

Misa za dobročinitelje

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
8.00 – 11.30; 15.00 – 17.30