Dan Gospodnji. IV NEDJELJA DOŠAŠĆA 23.12.2018.

 

1. Sutra je Badnji dan. Svete će mise bit u 6 (zornica) i u 7 sati na Širokom Brijegu. A nakon toga bit će uređivanje crkve i neće biti mogućnosti za ispovijed.

2. Misa polnoćka na Širokom Brijegu bit će 24. prosinca točno u ponoći.

3. Molimo sve vlasnike trgovina i kafića i sve poduzetnike da na Badnju večer prestanu raditi najkasnije u 17 sati. Neka te večeri obitelji naše župe budu na okupu za obiteljsku molitvu. Blagdan Kristova rođenja dočekajmo u miru i u molitvi.

4. U utorak je Božić! Svete mise su: na Širokom Brijegu u 6.30, 8 i 10 sati. Nema svete mise poslije podne. Svete mise na filijalama su: Grad u 7, Dobrkovići u 9, a Čerigaj, Knešpolje, Privalj, Turčinovići i Uzarići u 10 sati.

5. U srijedu je svetkovina sv. Stjepana. Svete mise su na Širokom Brijegu i na filijalama kao i nedjeljom, osim na Privalju gdje je sveta misa u 10 sati.

6. U četvrtak je blagdan svetog Ivana apostola i evanđeliste. Svete mise na Širokom Brijegu bit će kao i nedjeljom. Svete mise na filijalama su: Dobrkovići 9, Turčinovići 10, Knešpolje, Uzarići i Podjela 11 i Grad u 7 sati. Na Privalju neće biti sv. mise.

7. Raspored blagoslova kuća za slijedeći tjedan (detaljniji program pročitajte u pismu ili na našoj mrežnoj stranici):

Četvrtak, 27. prosinca GRAD – Klanac, Grabovina, ulica Kardinala Stepinca i Zorićevina

 - početak u 13 sati

Petak, 28. prosinca GRAD - DESNA OBALA: I. dio (Njivice)

Subota, 29. prosinca GRAD - DESNA OBALA: II. dio (Puringaj)

Nedjelja, 30. prosinca OKLAJI i Cigansko brdo - početak u 13 sati

Točan raspored po ulicama imate u dopisu kojeg ste ovih dana dobili.

8. Prošle je nedjelje prikupljeno 8.385,30 KM milostinje za karitas. Hvala svima.

9. Organiziramo hodočašće u Svetu Zemlju od 5. do 12. ožujka 2019.godine. Sve informacije o hodočašću i prijave primamo u župnom uredu.

10. Darovatelji za crkvu i samostan:

Karlo Zovko + Stipe Oklaji 100 KM

Stanko Penavić + Pere Mokro 100 Eura

Nada Zovko Oklaji 100 Eura

Luca Tomić Oklaji 100 KM

Andrija Kožul + Stjepana Grad 200 KM

Obitelj + Zdravke Mandić Lise 100 KM

Obitelj + Koviljke Mustapić Grad 100 KM

Obitelj + Marije Grbeša Grad 100 KM

Franjo Pavković + Žarka Zavoznik 500 KM

Slavo Ljubić + Marka Grad 100 KM

Vinko Zovko Grad 100 KM

Obitelj + Rade Topića Oklaji 100 KM

Tomislav Hrkać + Ivana Zavoznik 100 KM

Vilim Slišković + Ante Mokro 100 KM

Obitelj + Vesne Hrkać Zavoznik 100 KM Hvala im najljepša.

11. Od tiska imate najnovije brojeve: Glasa koncila i Katoličkog tjednika.

12. U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Marija Grbeša ž. Vinkova iz Grada.

Zdravka Mandić ud. Bože s Lisa, opremljena.

Rade Topić + Mate iz Oklaja, opremljen.

Vesna Hrkać ž. Brankova iz Zavoznika, opremljena.

Kata Vuletić ud. Mirka iz Dobrkovića, opremljena.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 23.12. do 30.12.2018.

 

DAN

MISNE NAKANE

 

Nedjelja,

23.12.2018.

 

 

 

6.30 – Za + Miru Kolobarića

8.00 – Za ++ Dragu i Marinka Zovku

9.30 – Za ++ Nikolu i Nadu Slišković

11.00 – misa za narod

18.00– Za ++ Marka, Ivu, Vinka i Ljubu Brekala

 

Zornica

 

Ponedjeljak,

24.12.2018.

 

BADNJI DAN

 

 

6.00 Za ++ Milu, Jelenku, Anđu, Kajetana Tavzesa i ++

 

Za ++ Matu i Mandu Lončar i ++

Za ++ Ivana, Ivu Naletilić i ++

Za + Branka Jelića

Za ++ Mariju, Peru, Mandu Ćorić i ++

Za + Zdravku Ivanković i ++

Za ++ iz ob. Karačić

 

Utorak,

25.12.2018.

 

 

BOŽIĆ

 

6.30 – Za ++ Slavku i Mirka Topića

 

8.00 – Za + Anku Galić

 

10.00 – sveta misa za narod

 

Srijeda,

26.12.2018.

 

SVETI STJEPAN

 

 

18 sati

 

6. 30 – Za ++ Anicu i Dragutina Palavru

8.00 – Za ++ Ivana, Maru i ++

9.30 – Za ++ Žarka i Ružu Kraljević

 

11.00 – Za + Miru Topića

Za ++ Jozu i Stanislavu Hrkać i ++

 

 

Četvrtak,

27.12.2018.

 

SVETI IVAN

 

 

18.00

 

6.30 – Za + Mirka Brekala i ++

8.00 – Za + fra Jozu Pejića

9.30 – Za + Ljupka Marušića

 

11.00 – misa za narod

Za + Šimu Martinović

 

Petak,

28.12.2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Zdenka Naletilića

Za ++ Matu, Matiju, Ivana, Franu i ++

Za ++ Jozu i Ivu Mandić

Za + Stanka Soldu

Za + Dragu Soldu

Za ++ iz ob. Hrkać i Kraljević

Za ++ Slavku i Antu Zeljku i ++

 

Subota,

29. 12. 2018.

 

 

 

18 sati

 

Za + Tomislava Lončara

Za ++ Ivana i Mariju Musa i ++

Za ++ Anđu, Lovru, Stanka, Jozu i Žarka Galića

Za + Peru Bilaća i ++

Za ++ Radicu i Radoslava Zeleniku i ++

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00